media

 شرایط و قوانین      نظرات

شرایط و قوانین

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحات بکار رفته دراین قوانین به شرح ذیل تصریح می گردد:

 1. صاحب کالا (فرستنده بار):شخص حقیقی یا حقوقی که محصول یا کالایی را  جهت ارسال به سامانه باریاب معرفی می نماید.

 2. تحویل گیرنده کالا: (گیرنده): شخص حقیقی یا حقوقی که توسط صاحب کالا (فرستنده بار) به عنوان دریافت کننده محموله  معرفی می گردد .

 3. رانندگان (متقاضیان حمل کالا):اشخاصی که تحت عنوان راننده در سامانه باریاب بطور کامل ثبت نام کرده وجهت حمل محموله ها،به انتخاب از لیست کالاهای ارائه شده توسط سامانه،اقدام می نمایند.

 4. بار: محموله ای که مشخصات آن توسط صاحب کالا درسامانه ثبت و توسط راننده عضو باریاب بصورت اختیاری جهت حمل و تحویل به گیرنده، انتخاب می شود.

 5. شرکت های حمل و نقل (شرکای تجاری باریاب):تعدادی از شرکت های حمل و نقل کالا که دارای مجوزفعالیت قانونی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور می باشند و در سامانه باریاب،مسئولیت صدور بارنامه تمبر دار دولتی را برعهده دارند.

 6.  شرکت های بیمه گذار:(شرکای تجاری باریاب): تعدادی از شرکت های رسمی با کد نمایندگی از شرکت های بیمه گذارکه وظیفه بیمه کردن محموله های واجد شرایط و دارای بارنامه قانونی را بر عهده دارند.

 7.  کاربران اصلی باریاب:

الف) صاحبان کالا ( فرستندگان محموله).

ب) رانندگان (حاملان محموله) .

ج) شرکت های حمل و نقل(صادرکننده بارنامه ).

 1. شرکت فن آوران باریاب فعال:مدیر سیستم و ارائه کننده خدمات سامانه باریاب .

 2. باریاب:نام تجاری سامانه ای است که از طریق فضای مجازی و در بستراینترنت، بصورت هوشمند توسط شرکت فن آوران باریاب فعال،جهت ارائه خدمات حمل ونقل راه اندازی و مدیریت می شود.

 3. حساب کاربری: حسابی است که هرفرد جهت استفاده ازخدمات سامانه و نرمافزار باریاب بارمزونام کاربری خود ایجاد می نماید.

 4. حریم شخصی: اطلاعاتی که توسط کاربران در سامانه باریاب ثبت می شود و به منزله اصالت هویت اشخاص بکارمی رود. مانند مشخصات کارت های هویتی، هوشمند حرفه ای، مجوزهای مختلف، شمارهای تماس، اقامتگاه، پست الکترونیکی و بطور کلی کلیه مدارک و مستنداتی که در زمان ثبت نام در سامانه باریاب أخذ و دیتای آن در سرور باریاب ذخیره می گردد .

ماده ۲ –شرایط ایجاد حساب کاربری

1-2ثبت نام درسامانه باریاب به معنای مطالعه کامل،آگاهی و پذیرش کلیه قوانین و مقررات مدون سامانه با درنظرداشتن کلیه تغییراتی است که بنا به صلاحدید مدیریت در بازه های زمانی مختلف درجهت تکمیل یا ارتقاء سیستم محتملاً  اعمال می گردد.

2-2به منظور عضویت و استفاده از سامانه هر کاربر واجد شرایط، ملزم به مطالعه وتکمیل دقیق فرم های الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری مختص خود می باشد. صرفاً افراد واجد اهلیت قانونی، مجاز به ایجاد حساب کاربری می باشند. بدین منظورو طبق  الزام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کلیه اطلاعات درخواستی مندرج در فرمهای ثبت نامی(کد ملی، شماره همراه و ...) توسط کاربرتکمیل و درانتظارأخذتأییدیه ازسایت می گردد.مادامی که سامانه باریاب صحت مشخصات ثبت نامی کاربران را با استعلام از مراجع قانونی تایید ننموده،ثبت نام کاربرموقت محسوب شده ورسمی وقطعی نمی باشد.

۳-۲ کاربر متعهد می گردد: پس از ثبت نام ، اطلاعات مورد نیاز سامانه را درمواقع اعلام و هشدار عندالزوم، بروز رسانی نماید تا در آینده امکان استفاده از سامانه با مشکل مواجه نگردد.

۴-۲اشخاص حقیقی اعم از راننده یا صاحب کالا تنها مجاز به استفاده از یک حساب کاربری و اشخاص حقوقی مجاز به  ثبت ۵حساب کاربری( در قالب کارگزاران و کارمندان خود) درسامانه باریاب می باشند.

۵-۲مسئولیت کلیه فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص یا سایر خدمات مربوط به باریاب انجام می شود به عهدۀ کاربر مربوطه است .

۶-۲مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر است.

تذکر ۱

در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر موظف است در اسرع وقت مراتب را به مرکز پشتیبانی باریاب اطلاع رسانی نماید. بدیهی است:مسئولیت عدم اطلاع رسانی و عواقب مترتب ناشی ازکلیه فعالیت هایی که تحت حساب کاربری مذکور انجام گردد به عهدۀ کاربرمربوطه می باشد.

تذکر 2

 با توجه به منحصر به فرد بودن شماره های تلفن همراه در سامانه باریاب، کاربر موظف است: مرکز پشتیبانی سامانه را از تغییر احتمالی شماره تلفن همراه خود مطلع نماید.عطف توجه به این امردرخصوص رانندگان از اهمیت مضاغفی برخوردارمی باشد چرا که تصدیق اصالت راننده و صدور بارنامه باریاب صرفاً از طریق تلفن همراه اعلام شده به سامانه، صورت می پذیرد.

۷-۲ کاربرحق انتقال یا واگذاری حساب کاربری خود را به سایراشخاص حقیقی یاحقوقی یا بالعکس را ندارد.

۸-۲ سامانه باریاب درهرزمان لازم بداند یا در شرایط خاص منجمله شکایت سایرکاربران یا توقیف مدارک کاربرتوسط مراجع قانونی و ... و مجاز به غیرفعالیا مسدود نمودن حساب کاربری اشخاص حقیقی یا حقوقی و امتناع از ارائه خدمات می باشد.باریاب این حق را تا آخر برای خود محفوظ می داند.

ماده ۳ –قوانین استفاده از سامانه باریاب

۱-۳ رانندگان متعهد می شوند در حین استفاده از سامانه باریاب از استعمال هرگونه مواد مخدر، روان گردان و یا مشروبات الکلی خوددارینمایند .

۲-۳استفاده و فعالیت در سامانه باریاب به منزله پذیرش عدم هرگونه فعالیت غیرقانونی و مغایر با طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عرف جامعه،توسط کاربرمی باشد.مضاف بر اینکه ارسال یا همراه داشتن هرنوع کالای قاچاق وغیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح و سایر اشیاء و حیواناتی که تجارت آنان خارج از چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد،از طریق سامانه باریاب ممنوع می باشد.

۳-۳صاحب کالا (فرستنده)متعهد می گردد: در صورت معرفی کالایی نامتعارف و خاص، اعم از انواع دام و طیورزنده، مواد خطرناک، اسیدی و یا مواردمشابه،مراتب را به مرکز پشتیبانی اطلاع رسانی نماید. در غیر این صورت، چنانچه راننده پس از پذیرش و انتخاب محموله و عزیمت ، با موارد فوق مواجه گردد، مجاز به لغو درخواست و امتناع از حمل می باشدو صاحب کالا موظف به جبران خسارات وارده می باشد.

۴-۳کاربر متعهد می گردد: از هرنوع اقدامی که به هرنحو موجب خدشه دار شدن عملکرد یا وجهه قانونی و برندینگ سامانه باریاب گردد، پرهیز و امتناع نماید.

۵-۳با توجه به ضرورت دسترسی سامانه به کاربران جهت اطلاع رسانی ،باریاب مجاز به ارسال پیامک بعنوان بستر ارتباطی و گذر از محدودیت ها و لیست سیاه مخابرات حتی در مواقع آفلاین بودن کاربران می باشد.

۶-۳از آنجایی که سامانه باریاب جهت اختصاص هدایای نقدی و امتیازات اعتباری، از کد کاربری بعنوان مشخصه و مؤید اصالت کاربران استفاده می نماید لذا حفظ و حراست از اطلاعات و کد کاربری بر فعالین سامانه الزامی می باشد.

۷-۳صرف نظر از هدایایی که بصورت نقدی به حساب اشخاص واریز می گردد، سایرامتیازاتی که ازطریق سامانه بصورت افزایش اعتباریاوارد کردن کدهای تخفیفی به کاربران اختصاص می یابد، صرفاً به منظوراستفاده از سرویس های خودسامانه می باشد و دریافت وجه امتیازات بصورت نقدی امکان پذیر نمی باشد.

۸-۳کاربر ملزم به افتتاح حساب در یکی از بانک های طرف حساب شرکت باریاب (بانک ملی یاملت) می باشد. شایان ذکراست: روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته سامانه نسبت به واریز مطالبات و مبالغ فاکتورهای عملکردی به شماره حسابهای اعلام شده اقدام می نماید.

۹-۳به منظور بهره برداری و استفاده از سامانه باریاب ، پرداخت کلیه هزینه های مرتبط، منجمله تأمین بستراینترنت، تلفن همراه مناسب وسخت افزارهای مربوطه به عهدۀ کاربر می باشد .

۱۰-۳کلیه کاربران( اعم از صاحب کالا یا راننده) ملزم به رعایت قوانین و مقررات حمل ونقل محموله ها (مصوب سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور) می باشند و درصورت توافقات غیراصولی، یاتخطی از قوانین مذکورمنجمله حمل محموله با اضافه تناژ و مغایربا ظرفیت مجازثبت شده درکارت مشخصات مکانیزم،سامانه مجازبه قطع خدمات وغیرفعال نمودن حسابکاربری متخلفان می باشد.

۱۱-۳کلیه اطلاعات مندرج درسامانه کاملاً جنبه محرمانه داشته وکاربر تنها درصورت لزوم مجاز به استفاده از اطلاعات و مشخصات صاحبان کالا یا رانندگان می باشد. بدیهی است: مسئولیت قانونی و پاسخگویی به مراجع ذیربط درخصوص هرگونه سوء استفاده یا کاربرد غیراخلاقی و غیر حرفه ای اطلاعات مثبته،یا بهره وری نامتعارف و مغایر با قوانین اسلامی،حقوقی،مدنی و عرف کشورجمهوری اسلامی ایران، چه درحین فعالیت یا خاتمه کار، به عهده کاربرمی باشد.

۱۲-۳ازآنجایی که عضویت درسامانه باریاب به منزله پذیرش خط مشی و نمایندگی سامانه می باشد،کلیه عملکردهای اخلاقی،فردی و حرفه ایکاربر به برند باریاب منتسب و وجهه سامانه را متأثر می سازد. فلذا کاربر متعهد می گردد: باریاب را بستری جهت تبلیغات، بازاریابی و بهره وری های شخصی قرار نداده و از هرگونه معرفی و عرضه محصولات و خدمات شخصی یا متعلق به دیگران خودداری نماید.

۱۳-۳کاربران درزمان استفاده از سامانه باریاب، متعهد به رعایت کلیه قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی، اجتماعی و راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

۱۴-۳عضویت و افتتاح حساب کاربری به منزله مطالعه و پذیرش منشور سامانه و متن حریم شخصی باریاب می باشد.

۱۵-۳سامانه باریاب شرکت حمل و نقل کالا نمی باشد. بلکه صرفاً نرم افزاری خدماتی است که بعنوان رابط بین صاحبان کالا، رانندگان و شرکت های حمل و نقلعمل می نماید و جهت توافق پیرامون انجام عملیات حمل محموله ها بسترارتباطی لازم را فراهم می کند. در سامانه باریاب راننده درقبال انتخاب و پذیرش یا عدم پذیرش سفارشات حمل مختار است.همچنین صاحب کالا(فرستنده) درخصوص لغو سفارش حمل پس از ثبت درسامانه و قبل از صدور بارنامه تمبردار، توسط شرکت حمل ونقل مربوطه مختار می باشد و لیکن در صورتی که عملیات ثبت سفارش حمل، انتخاب توسط راننده و صدور بارنامه نهایی گردد امکان تجدید نظر و انصراف وجود نداشته و طرفین( صاحب کالا و راننده ) ملزم به انجام تعهدات می باشند و تأیید نهایی ایشان در سامانه به منزله تفاهم غیر حضوری تلقی شده و قصور در انجام تعهدات، مشمول جبران خسارت مدون و مصوب سامانه باریاب می باشد.

۱۶-۳خدمات سامانه باریاب ممکن است با مشارکت خدمات شرکت های دیگری از جمله شرکت های بیمه گر و غیره، ارائه گردد، که هریک درچهارچوب قوانین و مقررات مختص خود فعالیت می نمایند و بدیهی است مسئولیتی پیرامون کم و کیف قوانین و نحوه ارائه خدمات شرکت های یادشده ندارد.

۱۷-۳نظربه انتشار نسخه اندروید سامانه باریاب،رعایت قوانین و مسائل ایمنی استفاده از تلفن همراه درحین رانندگی به منظور کاهش ضریب ریسک و ممانعت از وقوع حوادث و سوانح جاده ای الزامی و مسئولیت عواقب سوء بعدی بعهده کاربر می باشد.

ماده ۴ –هزینه ها و پرداخت ها

۱-۴هزینه استفاده از سامانه مصرح و برمبنای نرخ تعرفه های جاری حمل ونقل جاده ای و همچنین توافقات فی مابین می باشد. عضویت و ثبت حساب کاربری به معنای پذیرش کامل هزینه ها می باشد و اعتراضی دراین خصوص قابل استماع و پذیرش نمی باشد. بدیهی است: سایر هزینه های احتمالی و شرایط پیش بینی نشده منجمله خسارات مربوط به تاخیر در بارگیری و تخلیه و ... بر اساس آئین نامه های سامانه باریاب و بر عهده راننده و صاحب کالا می باشد.

۲-۴عملیات پرداخت هزینه های مشخص شده جهت صاحبان کالا و رانندگان صرفاً از طرقی که باریاب تعیین نماید،انجام می گردد و  برای صاحبان کالاعبارتند از:الف)پرداخت الکترونیکی پیش کرایه از طریق درگاه بانکی.ب)پرداختپس کرایه بصورت پرداخت نقدی به راننده. رانندگان نیز در هر دو صورت (پیش کرایه و پس کرایه بودن محموله)، موظف به پرداخت هزینه های صدور بارنامه به روش الکترونیکی و از طریق درگاه بانکی سامانه می باشند.

۳-۴عضویت درسامانه به منزله پذیرش متغیربودن هزینه ها، بسته به نوع سرویس های ارائه شده ازقبیل: زمان، مکان ، مبدأ،مقصدوضعیت حمل و سایر عوامل دخیل در کرایه می باشد.

۴-۴کاربران ملزم به پرداخت کلیه هزینه های مربوطه، اعم از کمیسیون صدور بارنامه ، پرداخت پیش کرایه محموله ثبتی و خسارات مالی مورد تفاهمصرفنظر از مشکلاتی است که هنگام پرداخت آنلاین،امکان وقوع آنها درسامانه محتمل است ، درصورت بروز هرگونه اختلال و عدم امکان پرداخت وجوه از طریق وب اپلیکیشن، ازقبیل. قطع  ارتباط اینترنتی یا  شبکه تلفن همراه، کاربران همچنان موظف به پرداخت هزینه حمل می باشند. در چنین شرایطی شرکت مجاز به أخذ مبالغ از سایرطرق یا کسر از اعتبار حساب کاربرمربوطه در سامانه می باشد.

۵-۴صاحب کالا (فرستنده) درصورتی که اقدام به ثبت سفارش درسامانه نماید، صرفاًتا قبل از انتخاب محموله توسط راننده مجاز به لغو سفارش می باشد و پس از آن این امکان وجود نداشته و ملزم به اجراء تعهدات می باشد. براین اساس عدم حضور وی در مبدأ حمل درزمان مقرر منجر به خدشه دارشدن حسن شهرت و اعتبار شغلی وی و مشمول پرداخت خسارات مدون یا کسر از حساب اعتباری کاربردرسامانه می گردد. این قانون درخصوص  رانندگان نیز  عیناً مصداق می یابد.بدین معنا که پس از انتخاب سفارش موظف به انجام عملیات حمل طبق قوانین و مقررات و تحویل سلامت محموله با لحاظ نمودن موارد ایمنی به صاحب کالا درزمان مقرر می باشند.

۶-۴صاحب کالا (فرستنده)در حین استفاده از سامانه باریاب و فعالیت با نام کاربری مختص خود،مسئول جبران هرگونه خسارت و آسیب به خودروی راننده ،اعم از توقیف بدلیل مسروقه یا مشکوک بودن محمولهیا عدم استفاده از وسایل ایمنی و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، انفجار خود به خودی محموله و موارد مشابه،می باشد. در چنین مواردی باریاب حق دارد هزینه های موصوف را از اعتبارحساب صاحب کالا کسر یا بصورت نقدی وصول نماید .

۷-۴پرداخت جرائم ناشی ازعدم رعایت قوانین و تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی به عهده راننده می باشد و صاحب کالا مسئولیتی در این زمینه ندارد. بعلاوه جبران هرگونه ضرر و زیان وارده به صاحب کالا که ازقصور یا سهل انگاری راننده یا عدم پایبندی به اصول حرفه ای یا قوانین راهنمایی و رانندگی ناشی گردد، شامل: تاخیر ناموجه درتحویل کالا، توقیف مکانیزم بدلیل تخلف راننده، آسیب دیدگی محموله بعلت عدم رعایت اصول مهار بار، نگهداری و بسته بندی نامناسب راننده و ...

۸-۴مسئولیت وصول وجه نقد ازتحویل گیرنده کالا بابت هزینه کرایه های پس از رسید، به عهده راننده می باشد و مسئولیتی متوجه باریاب نمی باشد. در خصوص محموله هایپیش کرایه، صاحب کالا موظف است: هرهفته روزهای دوشنبه وچهارشنبه ازطریق درگاه الکترونیکی (بصورت اعتباری) نسبت به واریز مبلغ کرایه به حساب راننده اقدام نماید.

۹-۴ رانندگان و صاحبان کالا موظفند طبق قوانین سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و مصوبات یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، مواد و تبصره های ذیل را رعایت نمایند:

۱۰-۴ هزینه پایانه‌های عمومی شامل پارکینگ، برگ نوبت‌ دهی، حواله بارگیری و تمدید و تجدید آن بر عهده راننده یا مالک کامیون می باشد و پرداخت هزینه‌های مربوط به عوارض شهرداری، هلال احمر و غیره و همچنین هزینه‌های مربوط به دیماند، باسکول، جرثقیل، لیفتراک، تخلیه، بارگیری و غیره مربوط به صاحب کالاست و در هر صورت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل موظف به تأمین و یا وصول و ذکر آن در بارنامه و عندالزوم پرداخت آن به مراجع مربوطه می‌باشد. دریافت هر گونه وجهی تحت عناوین پشت بارنامه، بارچینی،دالانداری، انعام، گاراژداری، انبارداری از جانب مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل و همچنین رانندگان ممنوع می باشد.

۱۱-۴ مبنای پرداخت حق توقف توافق طرفین (صاحب کالا و راننده) می‌باشدو باریاب مسئولیتی در این خصوص بر عهده ندارد.

۱۲-۴ هر گاه کامیون پس از صدور حواله بارگیری توسط شرکت حمل و نقل، بنا به هر علتی که راننده درآن دخیل نباشد، بیش از ۱۲ ساعت برای بارگیری معطل بماند، صاحب کالا موظف است به ازاء هر ساعت مازاد بر ۱۲ ساعت اولیه،حق توقف بارگیری به راننده یا مالک کامیون پرداخت نماید.درصورتی که شرکت صاحب کالا پس از یک هفته نسبت به انجام این امر اقدام ننمود ، باریاب ملزم به پرداخت آن به راننده و سپس خود پیگیر اخذ مبلغ پرداختی از ایشان می باشد

تبصره: میزان حق توقف بارگیری وتخلیه محموله درآیین نامه دریافت خسارات درقسمت قوانین باریاب صراحتاً قیدگردیده است.

۱۳-۴هر گاه کامیون پس از رسیدن به محل تخلیه محموله، بنا به هرعلتی که راننده درآن دخیل نباشد، بیش از ۱۲ ساعت برای تخلیه معطل بماند شرکت یا مؤسسه حمل و نقل صادر کننده بارنامه، موظف است به ازاء هر ساعت مازاد بر ۱۲ ساعت اولیه به راننده یا مالک کامیون در مقصد، حق توقف پرداخت نمایدو درصورتی که شرکت حمل و نقل پس از یک هفته نسبت به انجام این امر اقدام ننمود ، باریاب ملزم به پرداخت آن به راننده و سپس خود پیگیر اخذ مبلغ پرداختی از شرکت حمل و نقل می باشد..

تبصره ۱: میزان حق توقف بارگیری و تخلیه بار در آیین نامه دریافت خسارات در قسمت قوانین باریاب صراحتاً قید گردیده است.

تبصره ۲: چنانچه کامیون قبل از ساعت ۲ بعدازظهر روزهای کاری به محل تخلیه مراجعه نماید ملاک محاسبه حق توقف همان روز و در صورتیکه بعد از ساعت ۲ بعدازظهر به محل تخلیه برسد ملاک محاسبه حق توقف روزکاری بعد می‌باشد.(این تبصره مشروط به ساعت اعلامی تخلیه بار توسط صاحب کالا در سامانه باریاب نیز می باشد.)

۱۴-۴ صاحبان کالا ،موظفند: محموله های ارسالی را با دقت بسته بندی و بارگیری نمایند به نحوی که امکان سقوط، چکه کردن، باز یا پخش شدن محموله در فضا وجود نداشته باشد.

۱۵-۴رانندگان موظفند: به دستور مأموران صلاحیت دار وسیله نقلیه توزین نمایندو چنانچه بارگیری بیش از ظرفیت مجاز مکانیزم محرز گردد ملزم به تخلیه اضافه تناژ می باشند. در این صورت مسئولیت انبار و حفظ اضافه محموله به عهده صاحب کالا و راننده  می باشد و باریاب هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

 تبصره:اساس دستورالعمل دریافت خسارات مربوط به اضافه تناژ بر مبنای توافق راننده و صاحب بار می باشد.

 

 

ماده ۵ –تعهدات سامانه باریاب

۱-۵ سامانه باریاب با تمام توان و تجیهیزات از جمله واحدهای خدمات و پشتیبانی مشتریان (مرکز تماس) نهایت تلاش خود را در رفع نیاز و رضایتمندی کلیه کاربران معطوف می نماید.

۲-۵سامانه باریاب با استفاده از اهرم های نظارتی، درجهت ارائه خدماتی بهینه به کاربران کوشا بوده و با عطف راهکارهای کیفیت محور همچون جوایز و مشوق ها، کاربران و رانندگان خود را به سمت جذب کاربرد اینگونه خدمات رهنمون و ترغیب نماید.

۳-۵سامانه باریاب نهایت تلاش خود را جهت ایجاد بستر لازم و تسهیل استفاده کلیه کاربران از سامانه به کار می بندد. لکن این امرتضمینی جهت اجرا شدن سامانه باریاب بر روی کلیه دستگاه ها یا شبکه های ارتباطی از جمله اینترنت، شبکه تلفن همراه و … محسوب نمی گردد.

۴-۵تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد باریاب محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع می باشد. (دستورمقامات ذیصلاح قضایی، انتظامی و موارد خاص قانونی از این قانون مستثنی می باشد.)

۵-۵درصورت مواجه کاربران با هرگونه اختلال و ناکارآمدی درسیستم، می توانند شکایت خود را از طریق واحدهای خدمات پشتیبانی مرکز تماس و صدای مشتریان به سامانه باریاب اعلام نماید. بدیهی است باریاب پیگیری و کوشش لازم جهت حل و فصل موارد اعلامی را در دستورکارقرارداده و رسیدگی می نمایدو در مواقعی که خسارتی به کاربر وارد شده که هیچ یک از کاربران قصوری نسبت به تعهداتشان نداشته اند باریاب موظف به جبران خسارت وارده میباشد.

۶-۵کاربران جهت آشنایی با شرایط ارائه خدمات و کاربرد وب اپلیکیشن باریاب، می توانند کلیه اطلاعات مورد نیاز خود رابا مراجعه به صفحات راهنما دریافت نمایند. ضمن اینکه همکاران مستقر در واحد پشتیبانی آماده پاسخگویی بهسئوالات کاربرانمی باشند.

۷-۵بدیهی است: سامانه نهایت دقت و تلاش خود رادر ثبت صحیح و دقیق اطلاعات و بروز رسانی سیستم به کار می گیرد، لکن مسئولیتی در قبال خسارت های ناشی از استفاده از اطلاعات موجود را نداشته و کاربران می بایست درصورت مشاهده اطلاعات ناقص یا اشتباه مراتب را به واحد پشتیبانی اعلام نمایند.

۸-۵کلیه کاربران می توانند با ذکر شماره ی عضویت، نظرات، پیشنهادات یا انتقادات خود را در سامانه طرح و کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ لازم را دریافت نمایند.

۹-۵سامانه باریاب، صرفاً بازارگاهی مجازی جهت سامان بخشی به کسب و کار حمل ونقل می باشد. براین اساس کنترل کننده پرداخت وجه نقد، کاربران یا عملیات حمل محموله ها نمی باشد و درصورت بروز هرگونه اختلاف بین فرستنده و حامل محموله ها مسئولیتی برعهده ندارد و کاربران نیز متعهد می گردند از ایجاد اختلاف بین سایرین و هرگونه اختلال درگردش کار امور پرهیز نمایند.۱۰-۵سامانه باریاب مسئولیتی درقبال صحت محتوای اطلاعاتی که کاربران درسیستم ثبت می نمایند، یا اشتباهات و نادیده گرفتن چنین محتوایی،یا خسارات ناشی از ویروس های اینترنتی که ممکن است داده ها را غلط نشان دهند به عهده ندارد.

۱۱-۵ شماره تلفن های اعلامیکاربرانمنحصربهخوداشخاصومبنایتشخیص اصالت کاربران و کانال ارتباطی سامانه باریاب با کاربر می باشد. لذا اطلاع رسانی تغییرات احتمالی شماره تلفن های همراه الزامی می باشد.

ماده ۶ –مسئولیت کاربران

۱-۶مسئولیت نقض قوانین مصرح جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام حمل) و قوانین مدنی وارد شدن خسارت به اموال صاحب کالا، برعهدۀ شخص راننده بوده و باریاب مسئولیتی دراین زمینه نداشته و محق است ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری راننده متخلف، از طریق مراجع صالحه قضایی و قانونی علیه وی اقامه دعوی و احقاق حق نماید .

۲-۶ هر گونه اقدام کاربران که منجر به خدشه دارشدن اعتبارو شهرت تجاری سامانه باریاب گردد،تخلف از شرایط قراردادی قانونی و عرفی تلقیگردیده و باریاب حق دارد نسبت به قطع خدمات وغیر فعال نمودن حساب کاربر و اقدام قانونی علیه وی جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود اقدام نماید .

۳-۶صاحب کالا موظف است: محموله را در زمان اعلام شده آماده و ارسال  نماید و مسئولیت هرگونه تاخیر در بارگیری یا تخلیه طبق بند ۴-۱۲ ماده ۴ همین قانون به عهده وی و موظف به جبران ضرر و زیان راننده طبق آیین نامه پرداخت خسارات می باشد .

4-۶راننده متعهد می گردد: در طی زمان حمل محموله، هم ازطریق شبکه تلفن همراه و هم بستر اینترنت با سامانه باریاب و صاحب کالا مرتبط و آنلاین و در مواقع عندالزوم هوشیار و پاسخگو باشد.

ماده ۷ - شرایط محموله ها

۱-۷محموله هایی که قبل از ارسال می بایست ویژگی ها و مشخصات آن توسط فرستنده اعلام و مجوزهای لازم راجهت حمل از مراجع ذیصلاح اخذ نماید، عبارتند از: مواد منفجره و محترقه، مواد سمی یا اسیدی، مواد بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات سوختی و آتش زا، مواد و وسایل رادیواکتیو و هرنوع محموله ای که نیازمنددریافت مجوزی خاص از مراکز ذیربط باشد. لازم به ذکر است: چنانچه راننده با علم به منع قانونی حمل کالاهای مذکور، در هر مرحله از فرآیند اعلام تا تحویل از ادامه عملیات حمل خودداری نماید،کلیه خسارات وارده بر عهده صاحبکالا می باشد.

۲-۷محموله باید به نحوی متعارف و متناسب با ویژگیها و شرایط فیزیکی و فنیاعلام شده از طرف کارخانه سازنده و طبق کارت مشخصات مکانیزم بارگیری گردد.باریاب با استفاده از هوش سیستمی، حتی المقدور از صدور حواله جهت محموله های خارج از ضابطه فوق، ممانعت می نماید و لیکن در هرصورت نقض مراتب و عدم تناسب وزن یاحجم محموله با مشخصات خودرو، راننده و صاحبکالا متخلف قلمداد گردیده و درقبال جرائم و عواقب مترتبه مسئول و پاسخگو می باشند.

۳-۷ انتقال کالا بدون حضور صاحب کالا یا نماینده وی (فرستنده)، توسط راننده ممنوع می باشد و کاربر حق ارسال کالا را ندارد. در صورت عدم رعایت، مسئولیت های ناشی ازتخلف یادشده برعهده عاملان می باشد باریاب محق است نسبت به قطع دسترسی اقدام و نسبت به پیگرد قانونی از جمله مطالبه خسارت ازمتخلفان مبادرتنماید.

ماده ۸ - موارد فنی

۱-۸ هرگونه تلاش کاربران جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم افزارهای سامانه باریاب شامل دیکامپایل (Decompile) مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت های مجاز نمی باشد و درصورت اقدام مراتب مورد پیگرد قانونی قرارخواهد گرفت به جز مواردی که بصورت قانونی و توافق مجوز صادر شده باشد ،

۲-۸کاربر مجاز به تغییر یا اختلال در سیستم یا ارائه نسخه دیگری ازسامانه باریاب روی سایر سرورها با استفاده از روش های Framing یاMirroring یا طرق مشابه نمی باشد.

۳-۸کاربر مجاز به اجراء برنامه یا اسکریپت با هدف ایندکس گذاری(Indexing) ، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده کاوی روی سرویس نمی باشد.

۴-۸ انجام هرگونه فعالیت کاربری در راستای حصول و دسترسی غیرقانونی و غیرمتداول به هریک از بخشهای سامانه باریاب یا سامانه مرتبط با باریاب غیرمجاز و غیرقانونی می باشد .

 

ماده ۹ - محتوای تولید شده توسط کاربران

در مقاطعی سامانه باریاب کاربران را مجاز به انتشار مطالبی از نوع عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل های مشابهمی نماید.ثبت این نوع مطالب درسامانه به منزله واگذاری اختیار به سامانه و مجاز شمردن استفاده و انتشارمطالب مذکور، عندالزوم، در هر مکان و زمان به صورت دیجیتال یا چاپی جهت هر نوع کاربردی می باشد.

ماده ۱۰ –انفصال و قطع ارائه خدمات

در شرایطی که به هرعلت حضور و استفاده یک کاربر( اعم از راننده ، صاحب کالا یا شرکت حمل ونقل ) از سامانه،منافی با صرفه و صلاح باریاب ارزیابی گردد، سامانه باریاب محق است نسبت به قطع دسترسی ،حذف و غیرفعال نمودن حساب کاربری مذکور اقدام نماید.

ماده ۱۱ - توافق از راه دور

۱-۱۱کاربر می پذیرد: جهت تسهیل در روند تبادل اطلاعات، کلیه قوانین ، مقررات و الحاقیه ها ،اعم از تغییر ،حذف یا اضافه نمودن شروط، ارسال اخطاریه و ابلاغیه ، از طریق سیستم رایانه ای باریاب انجام گردد و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شروط و روند اجرایی، موافقت خود را نسبت به اعمال و رعایت قوانین سامانه اعلام می نماید.

۲-۱۱مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربری برعهده کاربر می باشد. مشارالیه ضمن پذیرش مسئولیت یادشده، کلیه داده پیام های صادره حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام های ارسال شده از مجاری یادشده غیر قابل استماع و مردود می باشد .

۳-۱۱کاربر می پذیرد هر گونه رویه، اشکال و عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام های صادره از طرف باریاب به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می شود و هر گونه ادعایی نسبت به عدم امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود می باشد.

۱۱-۴کاربر با عضویت در سامانه باریاب قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سیستم رایانه ای و الکترونیکی اعلام می نماید.

موارد مربوط به تاخیر در بارگیری و تخلیه بار.

1- طبق قوانین باریاب در صورتی که تاخیر چه در مرحله بارگیری و چه در مرحله تخلیه بار بیشتر از ۱۲ساعت باشد ، راننده می تواند در صورت تمایل و با توجه به پس کرایه بودن بارنامه به ازای هر روز مطابق نرخ های مصوب شده از تحویل گیرنده بار دریافت نماید..

تذکر : باریاب بر توافق فوق بین راننده و تحویل گیرنده بار هیچ دخالت ، دخل و تصرفی نداشته و نخواهد داشت و ضمناً دریافت کمتر یا بیشتر از مبلغ فوق جز توافق به حساب می آید..

2 – موارد مربوط به اخذ بار و ابطال بارنامه صادر شده : الف ) صاحبان باری که پس از پذیرش درخواست بار توسط راننده در مرحله نهایی بار را کنسل نماید مشمول خسارت مادی تا سقف۵۰۰۰۰۰ تومان و کسر امتیاز تا ۱ ستاره می گردند. این خسارت را باریاب از صاحبان بار دریافت و به طرف های حساب خود کارسازی می نماید. ب ) صاحبان باری که پس از تایید بار در مرحله پذیرش راننده و صدور بارنامه قانونی یا عزیمت راننده به سمت صاحب بار گردد ، در محل یا طی مسیر به راننده لغو شدن بارگیری را اعلام نماید مشمول خسارتی تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰ تومان و کسر ۲ ستاره در سامانه باریاب میگردد. اخذ خسارت در این مرحله توسط باریاب یا شخص راننده صورت خواهد پذیرفت . .